Volg Vincent’s voetsporen
Welkom in Brabant, Vincent’s homeland. Hier werd Van Gogh geboren en groeide de jonge Vincent uit tot die wereldberoemde schilder die nog dagelijks miljoenen mensen inspireert. Start je ontdekkingsreis door de geboortestreek van Vincent van Gogh. Zo schilderde Van Gogh in Nuenen hij zijn eerste meesterwerk: De Aardappeleters. Vanuit zijn fascinatie voor de gewone Brabantse mens en het boerenlandschap. En in Zundert staat, bij zijn geboortehuis, het Vincent van GoghHuis en er is meer …

Maczek Memorial Breda
Het Maczek Memorial Breda vertelt het verhaal van de inzet van de Poolse strijders in de Tweede Wereldoorlog voor het bevrijden van grote delen van ons land. Persoonlijke verhalen van jonge Poolse mannen over hun reis door Europa om zich aan te sluiten bij de Geallieerden en hun daden tijdens de bevrijding van onder andere Breda. Speciale aandacht gaat uit naar generaal Stanislaw Maczek (1892-1994), die Breda heeft bevrijd met zo weinig mogelijk burgerslachtoffers.

Provinciale organisatie
De provincie werkt met overheden, bedrijven en organisaties aan de maatschappelijke opgaven van Brabant. Om te zorgen dat Brabant ook in de toekomst een provincie blijft waar het goed wonen, werken en recreëren is. De provincie staat voor grote maatschappelijke opgaven. Het provinciebestuur maakt beleidskeuzes, die zijn vastgelegd in het Bestuursakkoord. De directie organiseert het werk van de organisatie. Elk directielid heeft een portfolio met programma’s, voor de uitvoering zijn programmamanagers verantwoordelijk.