U wilt een gebied, locatie of onderwerp goed neerzetten bij een breed publiek. Met zorg op de inhoud, aandacht voor het bereik en scherp op de kwaliteit. U weet wat u wilt bereiken en zoekt een partner om het voor elkaar te krijgen. Ook als nog niet alle middelen er zijn, ook als de budgetten nog niet rond zijn en ook als er nog draagvlak moet worden gevonden; of misschien wel, juist dan.

Femke Klein is die partner. Als specialist in strategische programmacommunicatie werkt ze op projecten die haar aan het hart gaan. Daardoor kan ze succesvol het voortouw nemen, lastig zijn als dat nodig is, haar karakteristieke uithoudingsvermogen inzetten en mensen en partijen op één lijn krijgen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Hoewel veel van haar werk zich afspeelt in de erfgoedsector zet ze zich graag in voor elke opdrachtgever met een goed — inhoudelijk — verhaal.

Femke Klein begeleidt in drie fases; plan, productie en ontwikkeling.

In het strategische projectplan vertaalt Femke uw visie en doelstellingen naar marketingcommunicatie waar iedereen enthousiast van wordt — en die is uitgewerkt binnen een dekkende begroting. Ze verdiept zich in de inhoud, onderzoekt de doelgroep en ontwikkelt en verantwoordt de combinatie van middelen en hoe ze in te zetten.

Programmacommunicatie is een langer lopend communicatieplatform om een gebied, locatie of onderwerp op de kaart te zetten. Het combineert eenmalige acties en campagnes met ondermeer evenementen, televisieproducties, online communicatie en agendering op social media. Opgeteld richt een programma zich op verandering van inzicht, het geven van handelsperspectief of het omarmen van een onderwerp.

Tijdens de productie van het programma voert Femke eindredactie over een divers team en legt verantwoording af aan de opdrachtgever.

Een programma is nooit een ‘one-off’. Als het originele project wordt afgesloten, hoort het vervolg daar onderdeel van te zijn. Daarom geeft Femke ook strategisch vorm aan de ontwikkeling van het project. Zodat wat op de kaart is gezet ook op de kaart blijft. Opdrachtgevers benoemen deze betrokkenheid en Femke’s aanstekelijk leiderschap hierin als onderscheidend.